Доктор Жанет Манолова - класическа хомеопатия
BG EN

EMAIL

janetman@abv.bg

ТЕЛЕФОН

0888 / 660 065

София

0888 / 660 065

ФУНГОТЕРАПИЯ

Фунготерапията-е направление в медицината използващо лечебната сила на гъбите.Превежда се от лати...

ХОМЕОПАТИЯ

Хомеопатията (от гръцки език хомео - подобен и патос - страдание) е метод за профилактика, ле...

БИОРЕЗОНАНС

Биорезонсната диагностика в съвременните условия е част от ново направление в медицината изве...

За нас

Д-р Манолова-магистър класическа хомеопатия,Биорезонансна диагностика и терапия, Фунготерапия/Лекарствени гъби/

1997 завършва медицина в Медицински Университет – Пловдив.

1997-1999 – работи в Бърза Помощ

2000-2003 – лекар на обща практика

...

Още

НОВИНИ

КОНТАКТИ

EMAIL:

janetman@abv.bg

ТЕЛЕФОН:

0888 / 660 065

София:

0888 / 660 065

Запази час